Alla tre Lojer-fabriker har nu miljöcertifierats enligt ISO 14001

Image

Alla tre Lojer-fabriker har nu miljöcertifierats enligt ISO 14001

 

I november beviljades alla Lojers tre fabriker i Finland miljöcertifiering för sina miljöledningssystem i enlighet med den internationella standarden ISO 14001. Certifikatet är ett bevis på långsiktig miljöledning samt ansvarsfull och hållbar verksamhet inom olika områden. Miljöplanering, genomförande och övervakning sträcker sig genom hela leveranskedjan, från konstruktionsbordet till kundleveranserna.

"Det certifierade miljöledningssystemet vid alla tre fabrikerna är ett positivt bevis på det systematiska arbetet med miljöfrågor. Vi har till exempel tillverkat alla våra produkter i mer än tio år med el produceratd från 100 % förnybara energikällor, och vår huvudfabrik på 50 000 kubikmeter i Sastamala värms upp ekologiskt med geotermisk energi. Det är viktigt för oss att kunden genom att köpa en Lojer-produkt med finländsk tillverkning också gör ett ekologiskt val", säger Lojer-koncernens vd Ville Laine. 

"När transportsträckorna är korta och underhållet finns nära, kostnaderna är lägre och miljöpåverkan minskar - då är ett företag som verkar nära ofta mest meningsfullt", tillägger Tero Lausala, verkställande direktör för Föreningen för finländskt arbete. 

 

Miljöcertifiering är ett enkelt sätt att ta hänsyn till ansvarstagande till exempel vid offentliga upphandlingar.

Offentliga upphandlingar kan vara en outnyttjad resurs i ländernas klimatpolitik. Målet att bli koldioxidneutralt eller till och med koldioxidnegativt är en stor utmaning och alla tänkbara medel kommer att behövas för att uppnå det. Ändå är målet om koldioxidneutralitet inte alltid synligt i upphandlingarna. I anbudsförfaranden bedöms inte företagens ansvar eller produkternas och tillverkarnas miljöpåverkan.

De summor som är inblandade i offentliga upphandlingar är betydande: de kan till och med utgöra 20-25 procent av ett lands BNP. Upphandlingarna har alltså en stor styrande effekt på alla mål - inklusive koldioxidneutralitet. I Sverige till exempel har företagens och produkternas miljöpåverkan en betydande inverkan på poängsättningen av anbud. Obligatoriska krav kan till exempel kräva att både leverantörer och produkttillverkare har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001. Leverantörer är också föremål för revisioner på plats som en del av de offentliga organisationernas egna miljöledningssystem.

"Den finländska industrin förstår vikten av miljöpåverkan och produkters livscykel. Det ligger i allas intresse att ansvar och koldioxidavtryck beaktas i offentliga upphandlingar", säger Laine.

Image

  LEVERANS

Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

Läs mer om leverans »

  FINANSIERING

Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

Läs mer om finansiering »

  SERVICE OCH RESERVDELAR

Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

Läs mer om service och reservdelar »

Sekretesspolicy

Copyright © 2022 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.