Alle Lojers tre fabrikker har fått miljøsertifiseringen ISO 14001

Image

Alle Lojers tre fabrikker har fått miljøsertifiseringen ISO 14001

 

I november ble alle Lojers tre fabrikker i Finland tildelt miljøsertifisering for sine miljøstyringssystemer i henhold til den internasjonale ISO 14001-standarden. Sertifikatet er et bevis på langsiktig miljøledelse samt ansvarlig og bærekraftig drift på ulike områder. Miljøplanlegging, implementering og overvåking strekker seg gjennom hele forsyningskjeden, fra designbordet til kundeleveranser.

"Det sertifiserte miljøstyringssystemet ved alle tre fabrikkene er en positiv demonstrasjon av det systematiske arbeidet som gjøres med miljøspørsmål. For eksempel har vi produsert alle våre produkter med elektrisitet produsert fra 100 % fornybare energikilder i mer enn ti år. I tillegg er vår hovedfabrikk i Sastamala, på 50 000 kubikkmeter, varmet opp økologisk med geotermisk energi. Det er viktig for oss, at når kunden kjøper et finsk Lojer-produkt, tar de også et økologisk valg, sier administrerende direktør i Lojer Group, Ville Laine.

"Når transportavstandene er korte og vedlikeholdet er i nærheten, kostnadene er lavere og miljøpåvirkningen reduseres - da er det ofte mest fornuftig å velge en bedrift som opererer i nærheten," utdyper Tero Lausala, administrerende direktør i Association for Finnish Work.

 

En enkel måte å ta ansvar på, er å ta miljøsertifisering med i betraktning, for eksempel ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser kan være en uutnyttet ressurs i et lands klimapolitikk. Målet om å bli karbonnøytral og til og med karbonnegativ er svært utfordrende, og alle mulige midler vil være nødvendige for å nå målet. Det er likevel ikke alltid karbonnøytralitetsmålet er synlig i anskaffelsene. Anbudsutlysninger vurderer ikke bedriftens ansvar eller miljøpåvirkningen til produktene og deres produsenter.

Summene involvert i offentlige anskaffelser er betydelige: de kan til og med utgjøre 20% - 25% av et lands BNP. Dermed har anskaffelsene en stor styringseffekt på ethvert mål – inkludert karbonnøytralitet. For eksempel i Sverige har miljøpåvirkningen til bedrifter og produkter en betydelig innvirkning på scoringen i anbud. Eksempelvis kan obligatoriske krav være at både leverandører og produsenter har et sertifisert ISO14001 miljøstyringssystem. Leverandører er også gjenstand for stedlig revisjon som en del av offentlige organisasjoners egne miljøstyringssystemer.

"Finsk industri forstår viktigheten av miljøpåvirkning og produkters livssyklus. Det er i alles interesse at ansvar og karbonavtrykk også tas med i offentlige anskaffelser." sier Laine.

Image

  LEVERANSER

Vi leverer våre produkter raskt og som avtalt, over hele verden.

Les mer om levering »

  FINANSIERING

II tillegg til å kjøpe, tilbyr vi også andre finansieringsløsninger som leasing.

Les mer om finansiering »

  SERVICE OG RESERVEDELER

Vedlikehold og reservedeler – også for produkter fra andre produsenter.

Les mer om service og reservedeler »

Personvern
Copyright © 2022 Lojer Oy. Alle rettigheter reservert.