Kvalitet och miljö

Vi arbetar enligt principer för hållbar utveckling

År 1994 var Lojer den första nordiska tillverkaren av sjukhusutrustning som blev ISO9001-certifierad. Lojer har även kvalitetscertifieringen ISO 13485 för medicintekniska produkter. Företaget utvecklar kontinuerligt sina processer och effektiviteten utvärderas regelbundet.

Lojers medicinska möbler är CE-märkta enligt EU:s direktiv MDD 93/42 EEG och internationell lagstiftning, och de är utformade och testade i enlighet med EU:s standarder för medicintekniska produkter där så är tillämpligt. Lojer var den första sjukhussängstillverkaren i Finland som lät genomföra oberoende tester av sina produkter hos finska teknologiska forskningscentralen (VTT) i centralens medicintekniska laboratorier.

Omsorg om miljön har varit en självklar del av den dagliga verksamheten för Lojer Oy i decennier, och företaget anpassar kontinuerligt sin miljöpolicy. Verksamheten utvecklas hela tiden i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vårt engagemang för återvinning innebär bland annat att vi återvinner allt aluminiumavfall i vårt eget gjuteri.
Sedan den 1 januari 2011 tillverkas alla Lojer-produkter med certifierad el från 100 procent förnybara källor (vattenkraft och vindkraft). Det har minskat våra koldioxidutsläpp med cirka 800 000 kg per år jämfört med den tidigare energianvändningen.

Lojer är ett EcoStart-pilotföretag och har gjort en miljöbedömning och utvecklat ett miljöprogram enligt ISO14001. Företaget är också en intressent i Ekokem Oy och medlem i PYR Oy (Pakkausalan Ympäristörekisteri miljöregister) och SELT Ry (en organisation för företag inom el- och elektronikområdet). Förutom att minimera miljöpåverkan från våra produkter och vår produktion är den kontinuerliga utvecklingen av miljöskyddsåtgärder och arbetsmiljön ett av våra viktigaste miljömål.

Image
Image

  LEVERANS

Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

Läs mer om leverans »

  FINANSIERING

Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

Läs mer om finansiering »

  SERVICE OCH RESERVDELAR

Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

Läs mer om service och reservdelar »

Sekretesspolicy |Accessibility

Copyright © 2023 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.