Uppförandekod

Ansvar i alla led

Lojer har tagit fram en uppförandekod för sin verksamhet och den godkändes av bolagsstyrelsen. Lojer strävar efter att utöva en konsekvent och lönsam affärsverksamhet genom att agera ansvarsfullt inom alla delar av verksamheten. Lojer lägger även stor vikt vid att uppfylla sina samhällsförpliktelser och är erkänd som Pålitlig Partner av Tilaajavastuu. Mer information finns på www.tilaajavastuu.fi

Lojers uppförandekod definierar företagets allmänna principer som personalen och andra berörda, till exempel underleverantörer och leverantörer, förväntas följa. Koden tar upp frågor som rör lagar, dekret och förordningar, intressekonflikter, mutor, mänskliga rättigheter, jämlikhet, konfidentialitet och god affärssed.

Du kan ladda ner koden från den här länken »

Image
Image

  LEVERANS

Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

Läs mer om leverans »

  FINANSIERING

Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

Läs mer om finansiering »

  SERVICE OCH RESERVDELAR

Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

Läs mer om service och reservdelar »

Sekretesspolicy |Accessibility

Copyright © 2023 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.