Select your language

  Integritetspolicy för Lojer oy

   

  1. Registeransvarig 
  Lojer Oy
  VAT code: FI25525428
  Putajantie 42/PL 54
  38201 SASTAMALA
  Finland

  2. Kontaktperson 
  Peter Johansson, peter.johansson(at)lojer.fi

  3. Namn på register samt datainnehåll 
  Lojers kund- och marknadsregister. Vi hanterar personliga uppgifter från våra partners, kunder och potentiella kunder samt deras representanter. 

  4. Användningsändamål 
  Vi samlar in och hanterar personuppgifter från våra partners, kunder och potentiella kunder samt deras representanter som de frivilligt tillhandahåller oss. Denna information används för kundrelationshantering, kundkommunikation och förbättring av Lojera onlinetjänstupplevelse. Dessutom används informationen för marknadsföring och kunderbjudande.
  Behandlingen av personuppgifterna är förenliga med Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning (679/2016, GDPR-förordningen). 
   
  5. Personuppgifter som vi samlar in till registret 
  Registret innehåller följande information:

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och titel / arbetsnamn på personen.
  • Företagsnamn, kontaktuppgifter och bransch.
  • Orderhistorik och inköpsstatistik.
  • Besöksstatsitik från Lojers webbplatser och tjänster.
  • Marknadsföring och marknadsföringsinformation, t.ex. registreringsinriktade marknadsföringsåtgärder (t.ex. postlistor) och / eller deltagande (t ex tävlingar på en webbplats) eller i samband med kundaktivitet.
  • Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Uppgifter om besök på vår webbplats, inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare, samlas in i syfte att förhindra bedrägerier samt för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam baserat på geografisk plats.


  6. Källor för registerinformationen 
  Personuppgifter och annan kontaktinformation baseras på kundrelation eller annan relation med Lojer.Vi samlar in information när du registrerar dig för kontakt, registrerar våra onlinetjänster eller använder någon av Lojers tjänster som kräver personidentifiering. Vi samlar in personuppgifter från dig eller från ett register med din offentliga företagsinformation. Vi kan också få personlig information från din arbetsgivare eller från någon annan som anmäler dig till någon av våra utbildningar. Vi spårar cookies vid ditt besök på Lojer webbplats om det lämnar en kopia av IP-adressen. Personuppgifter kan också vid enskilda tillfällen tillföras från kommersiella och offenliga externa register.  

  7. Utlämning av uppgifter från registret 
  De personuppgifter vi hanterar är endast för bolagets användning, förutom vid de tillfällen då vi använder en extern tjänsteleverantör, antingen för att tillhandahålla en mervärdestjänst eller för att stödja ett kreditbeslut. Information lämnas inte ut av företaget eller dess samarbetspartners, utom i frågor som rör kreditansökningar, insamling eller fakturering och skyldighet enligt lag. Registrerade personuppgifter kommer att raderas på begäran av användaren, såvida inte lagstiftning, oreglerade fakturor eller återställningsoperationer förhindrar borttagning av data.

  8. Överföring av data utanför EU eller EES 
  De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och/eller lagras på en plats utanför EU/EES som t.ex. USA. De kan också behandlas av våra leverantörers anställda som arbetar utanför EU/EES. Vi har de nödvändiga avtal och andra mekanismer som krävs för att dina personuppgifter ska fortsätta att skyddas och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.

  Under alla omständigheter kommer vi endast att överföra dina personuppgifter utanför EU / EES av följande juridiska skäl:

  • Europeiska kommissionen har beslutat att tillräcklig nivå av dataskydd har säkerställts i det berörda mottagarlandet.
  • Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att överföra dina personuppgifter med hjälp av vanliga sekretessvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia av dessa standardklausuler genom att kontakta oss (kontaktuppgifter nedan).
  • Du har uttryckt ditt samtycke till överföringen av dina personuppgifter, eller det finns ett annat legitimt kriterium för att överföra dina personuppgifter utanför EU / EES, till exempel USA: s Privacy Shield som godkänts av Europeiska kommissionen.


  9. Registerskydd och lagring av personuppgifter 
  Dokument som samlas in i klienthändelser och annan manuellt behandlad kundinformation arkiveras vid behov i låsta skåp. Endast anställda med tilldelat ansvar har rätt att behandla manuellt lagrad kundinformation. Våra digitala register är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar. Endast personer auktoriserade av Lojer har tillgång till dessa register.
  Vi kommer att radera föråldrade och onödiga uppgifter på ett lämpligt sätt. Vi behåller endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att behandla personuppgifter enligt definitionen i denna sekretesspolicy. På grund av bokföringslagen, eller annan tillämplig lag, kan information behövas för längre tid än den ovannämnda perioden.

  10. Gransknings- och förbudsrätt 
  Som privatperson har man rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar och man kan begära en kopia. Man har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och man kan be oss att när som helst radera sina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar och tjänster som beskrivs ovan. Man kan begära att få sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Avregistrering från våra nyhetsbrev görs via länk i våra nyhetsbrev. Radering av övriga uppgifter i registret sker genom en uppmaning till Lojer: 


  Lojer Oy
  Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Peter Johansson
  PL 54
  38201 SASTAMALA
  Finland
  peter.johansson(at)lojer.fi.

  Lojer svarar på förfrågningar så snart som möjligt dock senast inom 1 månad, såvida det inte det finns särskilda skäl att förlänga svarstiden. 

  11. Ändringar i vår integritetsskyddspolicy
  Vi försöker kontinuerligt utveckla våra tjänster och därför förbehåller vi oss rätten att löpande publicera eventuella förändringar i vår sekretesspolicy på denna sida.

  Image

    LEVERANS

  Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

  Läs mer om leverans »

    FINANSIERING

  Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

  Läs mer om finansiering »

    SERVICE OCH RESERVDELAR

  Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

  Läs mer om service och reservdelar »

  Sekretesspolicy |Accessibility

  Copyright © 2024 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.