Lojer Service & After Sales

Vi tar ansvar för våra produkter under hela deras livscykel

Det är avgörande för säkerheten för såväl patienter som sjukvårdspersonal att utrustningen är driftsäker och uppfyller relevanta standarder under hela dess livscykel.   Lojer tillhandahåller reservdelar och har kompletterat sitt omfattande utbud av sjukvårdsprodukter med ett brett utbud av underhålls- och servicelösningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Image

Vårdavtal

Functioning Care Facility är en helt ny typ av koncept som säkerställer att ett sjukhus eller en vårdinrättning alltid har tillgång till säker, fungerande utrustning. Lojer äger och tar fullt ansvar för utrustningen och underhållet. Kunden får modern utrustning som fungerar som den ska och som underhålls och servas regelbundet.

Läs mer om vårdavtal »

Image

Leasing

Leasing innebär att man hyr utrustning under många år. Inget kapital är bundet i utrustningen och det är enkelt att budgetera för kostnaderna flera år i förväg, vilket minskar den ekonomiska risken. Efter leasingperioden returneras utrustningen till säljaren.

Läs mer om vårdavtal »

Image

Reservdelar

Vi tillhandahåller årligt underhåll, reparationsservice och reservdelar till våra kunder, även för produkter som inte är tillverkade av Lojer. Med professionellt underhåll håller utrustningen länge och livscykelkostnaden minskar.

Läs mer om underhåll »

Image

  LEVERANS

Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

Läs mer om leverans »

  FINANSIERING

Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

Läs mer om finansiering »

  SERVICE OCH RESERVDELAR

Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

Läs mer om service och reservdelar »

Sekretesspolicy |Accessibility

Copyright © 2023 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.