Select your language

  Kvalitet og miljø

  Arbeider innenfor prinsippene for bærekraftig utvikling

  I 1994 var Lojer den første nordiske produsenten av sykehusutstyr som mottok ISO9001-sertifisering. Lojer har også sertifisering for medisinsk utstyr ISO 13485. Selskapet utvikler kontinuerlig sine prosesser, og deres effektivitet vurderes regelmessig.

  Lojer medisinske møbler er CE-merket i henhold til EUs nye medisinske utstyrsdirektiv MDR 2017/745 og øvrige internasjonale lover, og de er designet og testet i henhold til EUs standarder for medisinsk utstyr der det er aktuelt. Lojer var den første sykehussengprodusenten i Finland som begynte å få sine produkter uavhengig testet av det finske tekniske forskningssenteret (VTT) i sine medisinske teknologilaboratorier.
  Omsorg for miljøet har vært en daglig del av Lojer Oys virksomhet i flere tiår, og selskapet er forpliktet til å kontinuerlig utvikle sin miljøpolitikk. Aktiviteter utvikles kontinuerlig i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vår satsing på resirkulering kan for eksempel sees i 100 % resirkulering av aluminiumsavfall i vårt eget støperi.

  Siden 1.1.2011 er alle Lojer-produkter produsert ved hjelp av sertifisert elektrisitet fra 100 % fornybare kilder (vann- og vindkraft). Dette har redusert karbondioksidutslippene våre med rundt 800 000 kg per år sammenlignet med den forrige energileverandøren.

  Ved siden av å minimere miljøpåvirkningen av våre produkter og produksjon, er kontinuerlig utvikling av miljøverntiltak og arbeidsmiljø blant våre viktigste miljømål.

  Image

  Bærekraft er en viktig del av vår virksomhet og våre verdier. Vår visjon er å være ledende innen bærekraft i vår bransje. Vi ønsker å forandre verden og tror på eksemplets makt. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre virksomheten vår og leter etter nye løsninger for å opptre enda mer ansvarlig.

  Bærekraftsarbeidet vårt er styrt av FNs bærekraftsmål, og vi legger særlig vekt på følgende fire bærekraftsmål i vår virksomhet:

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

    LEVERANSER

  Vi leverer våre produkter raskt og som avtalt, over hele verden.

  Les mer om levering »

    FINANSIERING

  II tillegg til å kjøpe, tilbyr vi også andre finansieringsløsninger som leasing.

  Les mer om finansiering »

    SERVICE OG RESERVEDELER

  Vedlikehold og reservedeler – også for produkter fra andre produsenter.

  Les mer om service og reservedeler »

  Personvern |Accessibility
  Copyright © 2024 Lojer Oy. Alle rettigheter reservert.