Lojers maskintvättbara sjukhussängar får beröm från sjukhus

Image

Lojers maskintvättbara sjukhussängar får beröm från sjukhus

De stora möjligheterna till anpassningar och maskintvättbarheten hos sjukhussängen Lojer ScanAfia X ICU W var viktiga urvalskriterier när sjukhusmöbler upphandlades för det nya sjukhuset i finska Kajana. Ungefär samtidigt lade även mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt en beställning på Lojers maskintvättbara sängar.

Sjukhuset Nova i mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har påbörjat sin verksamhet i den nya byggnaden. Lojer försåg sjukhuset med 450 maskintvättbara sängar av modellen ScanAfia X ICU W.

– Maskintvättbara sängar kommer att placeras på alla avdelningar och i återhämtningsrummet, säger Timo Loukasvuori, försäljningschef på Lojer.

Leveransen av sängar till det nya centralsjukhuset skedde genom en upphandlingsprocess. Under upphandlingen utvärderades ett antal sängar från olika tillverkare av en panel bestående av hälso- och sjukvårdsdistriktets upphandlingskontor, teknisk personal och representanter för vårdpersonal. Man tittade bland annat på sängarnas funktioner, pris, garanti och servicerelaterade faktorer.

– Fördelarna med ScanAfia X ICU W-modellen var de omfattande anpassningsmöjligheterna. Sängen kan ställas in i olika sitt- och vilopositioner, och i HLR-läge genom att man trycker på en knapp. Sängen är dessutom hållbar, vilket gör att livscykelkostnaderna blir överkomliga, säger Loukasvuori.

Sjukhuspersonal utvärderade sängen

ScanAfia X ICA W maskintvättbara sjukhussängar valdes också till det nya sjukhuset i Kajana. Enligt Merja Näsänen, samordnare på Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, är de viktigaste egenskaperna hos en sjukhussäng möjlighet att sänka den så lågt som möjligt vid behov, möjlighet att lägga till uppresningsstöd och maskintvättbarhet. Priset är också viktigt vid upphandlingar.

– Upphandlingsavdelningen och representanter för olika sjukhusenheter bestämde urvalskriterierna och sedan gjordes en upphandling, berättar Näsänen. Totalt beställdes 120 maskintvättbara Lojer-sängar till det nya Kajana-sjukhuset. – Sängarna har placerats på sjukhusavdelningar, återhämtningsrum, pediatriska patienters isoleringsrum, akutmottagningen, IVA och dagkliniker.

Underhåll var hundrade tvättcykel

En annan fördel med ScanAfia X ICU W maskintvättbara sjukhussäng är det långa underhållsintervallet. En Lojer-säng kräver underhåll efter hundra tvättcykler, men det finns modeller på marknaden som behöver underhåll redan efter några dussin tvättcykler. Den rostfria ramkonstruktionen hjälper till att säkerställa att ScanAfia X ICU W uppfyller kraven i sängstandarden EN 60601-2-52 även när det gäller maskintvättbarhet. Sjukhuspersonalen testar sängfunktionerna både före och efter tvätten.

– Sjukhustvätten är lite som en biltvätt. Sängen går igenom det valda tvättprogrammet, och efter tvätten testas funktionerna och sängen utrustas och bäddas så att den är klar för avdelningen.

Maskintvättbar ScanAfia X ICU W sjukhussäng

MASKINTVÄTTBAR

  • långt underhållsintervall, 100 tvättcykler

STORA JUSTERINGSMÖJLIGHETER

  • sittande, lutande och HLR-positioner

LÅNG LIVSLÄNGD

  • överkomliga livscykelkostnader
Image

  LEVERANS

Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

Läs mer om leverans »

  FINANSIERING

Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

Läs mer om finansiering »

  SERVICE OCH RESERVDELAR

Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

Läs mer om service och reservdelar »

Sekretesspolicy

Copyright © 2022 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.