Lojers nya klädsel FUTURE eliminerar coronavirus med över 90% på en timme

Image

Lojers nya klädsel FUTURE eliminerar coronavirus med över 90% på en timme

Beläggningen på Lojers klädsel FUTURE är nu ISO-certifierad

Att förhindra spridningen av coronaviruset är avgörande för att kontrollera den pågående pandemin. Klädselmaterialet på antimikrobiella möbler från Lojer, har visat sig vara mycket effektivt i tester för att eliminera coronavirus. Den avancerade beläggnings tekniken i klädseln har nu fått ISO-certifiering, vilket utgör bevis på materialens förmåga att förgöra virus och förhindra dess tillväxt. Lojers nya antimikrobiella klädsel FUTURE, använder en beläggningsteknik som har beviljats de internationella certifieringarna ISO 18184, ISO 21702 och ISO 22196. Dessa certifikat mäter exempelvis textilens och plastens förmåga att eliminera virus eller förhindra dess tillväxt. För att beviljas ISO-certifieringar krävs kontinuerlig övervakning och testning av externa, oberoende testlaboratorier.

FUTURE-materialet används på Lojers behandlings-, undersökningsbänkar, medicinska stolar, terapipallar och kuddar. Detta är goda nyheter med tanke på den pågående pandemin, liksom för förebyggande av framtida smittspridning av virus. Tester visade att materialet redan inom en timme efter kontakt hade minskat med nästan 93 procent av virustillväxten och på 90 minuter mer än 95 procent. Dessutom visade testerna på att virusaktiviteten minskade med upp till 99,9 procent på 24 timmar efter kontakt med materialet.

Tester visade att klädselmaterialet redan inom en timme efter kontakt hade eliminerat nästan 93% av virusen och på 90 minuter mer än 95%. Vidare reducerades coronavirusaktiviteten med 99,9 %
24 timmar efter att det exponerats för ytmaterialet.

 

Den antimikrobiella effekten består under hela produktens livslängd

Ett annat effektivt beläggningsmaterial i kampen mot coronaviruset och andra infektioner relaterade till behandling är epoxipulverbeläggning, som får sina antimikrobiella egenskaper genom tillsatser med hjälp av BioCote®-teknik. Denna typ av beläggning används av Lojer på ramar och andra lackade delar på behandlings-, undersökningsbänkar och medicinska stolar.

”Enligt studier minskade antalet mikrober, såsom MRSA och bakteriecoli, med 99,5 procent på två timmar och 99,9 procent på 24 timmar på BioCote®-ytor. BioCote®-tekniken har också testats mot coronaviruset: virusstammen minskade med upp till 90 procent på två timmar,” säger Susanna Ranta-aho, produktutvecklare på Lojer.

De antimikrobiella egenskaperna hos alla Lojers antimikrobiella produkter kvarstår under produktens hela livscykel, rengöring av ytorna försämrar inte resultatet.

 

Lojer är en del av den finska HygTech Alliance*

Lojers antimikrobiella lösningar minskar infektioner relaterade till behandlingar. Den antimikrobiella klädseln och ytmaterial tillsammans med beröringsfria funktioner förbättrar säkerheten för både vårdpersonal och patienter.

*HygTech Alliance består av 6 finska företag – Lojer, Oras, Isku, Alboy, Teknos och Korpinen – som utvecklar helhetslösningar och produkter för att minska infektioner på sjukhus och i andra miljöer.

 

ISO 18184

Ett antiviralt textiltest som mäter virucid antimikrobiell aktivitet på textiler och andra porösa material. Den virucidala effekten av beläggningstekniken som används för FUTURE materialet, mot coronaviruset är nästan 93 procent inom en timme efter kontakt och över 95 procent efter 90 minuter. Kattcoronavirus användes vid testningen. Den tillhör samma Coronaviridae-familj som SARS-Co.

ISO 21702

Ett antimikrobiellt yttest som utgör mätningen av antiviral aktivitet på plast och andra icke-poräsa ytor. Designat för att testa ytornas förmåga att eliminera virus som har kommit i kontakt med ytan på det belagda materialet. Coronavirusaktiviteten minskade med 99,9 procent på 24 timmar efter att ha exponerats för beläggningen på FUTURE materialet. Kattcoronavirus användes vid testningen. Den tillhör samma Coronaviridae-familj som SARS-Co.

ISO 22196

Ett antimikrobiellt yttest som mäter antibakteriell aktivitet på plast och andra icke-porösa ytor. Ett test som är utformat för att testa förmågan hos plast och andra liknande material att eliminera eller förhindra tillväxt av mikroorganismer under en 24-timmarsperiod. Minskningen av antibakteriell aktivitet på ytor i FUTURE klädselmaterialet är R>2 vilket motsvarar en minskning med 99%. Testningen utfördes med följande bakterier: Staphylococcus aureus, resistent mot methicillin Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.

På en yta behandlad med BioCote®-epoxipulverbeläggning minskar antalet mikrober (S. aureus and E. coli) med 99,5 procent på två timmar och med 99,9 procent på 24 timmar och mängden coronavirus upp till 90 procent på två timmar. Samma kattcoronavirus användes i BioCote®-testningen som vid testning av beläggningstekniken som användes för FUTURE-materialet.

Image

  LEVERANS

Vi levererar våra produkter snabbt över hela världen.

Läs mer om leverans »

  FINANSIERING

Vi erbjuder olika finansieringslösningar, bland annat leasing.

Läs mer om finansiering »

  SERVICE OCH RESERVDELAR

Underhåll och reservdelar, även för tredjepartsprodukter.

Läs mer om service och reservdelar »

Sekretesspolicy |Accessibility

Copyright © 2023 Lojer Oy. Alla rättigheter förbehålls.