Etiske retningslinjer

Lojer – viser ansvar

Lojer har utviklet etiske retningslinjer for sin virksomhet, som ble akseptert av selskapets styre i oktober 2012. Lojer har som mål å praktisere konsistent, lønnsom virksomhet ved å opptre ansvarlig på alle områder av virksomheten. Lojer er også forpliktet til å oppfylle alle sine sosiale og samfunnsforpliktelser på riktig måte, og har blitt anerkjent som en tilaajavastuu.fi Trustworthy Partner (Luotettava Kumppani). Selskapets detaljer kan sees på nettstedet tilaajavastuu.fi.

Lojers etiske retningslinjer definerer selskapets generelle prinsipper, som ansatte og andre medarbeidere, bl.a. underleverandører og leverandører, forventes å følge. Instruksjonene dekker saker som å overholde lover, dekreter og forskrifter, interessekonflikter, bestikkelser, menneskerettigheter, likestilling, konfidensialitet og god forretningsskikk.

Image
Image

  LEVERANSER

Vi leverer våre produkter raskt og som avtalt, over hele verden.

Les mer om levering »

  FINANSIERING

II tillegg til å kjøpe, tilbyr vi også andre finansieringsløsninger som leasing.

Les mer om finansiering »

  SERVICE OG RESERVEDELER

Vedlikehold og reservedeler – også for produkter fra andre produsenter.

Les mer om service og reservedeler »

Personvern
Copyright © 2021 Lojer Oy. Alle rettigheter reservert.