Etiske retningslinjer

Lojer – viser ansvar

Lojer har utarbeidet egne etiske retningslinjer for hele sin virksomhet, som er vedtett  av selskapets styre. Lojer har som mål å drive konsistent, lønnsom virksomhet ved å opptre ansvarlig og samfunnsbevisst på alle områder av virksomheten. Lojer er også forpliktet til å oppfylle alle sine sosiale og samfunnsforpliktelser på riktig måte, og har blitt anerkjent som en tilaajavastuu.fi Trustworthy Partner (Luotettava Kumppani). Selskapets detaljer kan sees på nettstedet tilaajavastuu.fi

Lojers etiske retningslinjer definerer selskapets generelle prinsipper, som ansatte og andre tilknyttede medarbeidere, bl.a. underleverandører og leverandører, forventes å følge. Instruksjonene omfatter områder som å overholde lover og forskrifter, interessekonflikter, bestikkelser, menneskerettigheter, likestilling, konfidensialitet og god forretningsskikk.

Les mer om saken (English) »

Image
Image

  LEVERANSER

Vi leverer våre produkter raskt og som avtalt, over hele verden.

Les mer om levering »

  FINANSIERING

II tillegg til å kjøpe, tilbyr vi også andre finansieringsløsninger som leasing.

Les mer om finansiering »

  SERVICE OG RESERVEDELER

Vedlikehold og reservedeler – også for produkter fra andre produsenter.

Les mer om service og reservedeler »

Personvern |Accessibility
Copyright © 2023 Lojer Oy. Alle rettigheter reservert.