Select your language

  Etiske retningslinjer

  Lojer – viser ansvar

  Lojer har utarbeidet egne etiske retningslinjer for hele sin virksomhet, som er vedtett  av selskapets styre. Lojer har som mål å drive konsistent, lønnsom virksomhet ved å opptre ansvarlig og samfunnsbevisst på alle områder av virksomheten. Lojer er også forpliktet til å oppfylle alle sine sosiale og samfunnsforpliktelser på riktig måte, og har blitt anerkjent som en tilaajavastuu.fi Trustworthy Partner (Luotettava Kumppani). Selskapets detaljer kan sees på nettstedet tilaajavastuu.fi

  Lojers etiske retningslinjer definerer selskapets generelle prinsipper, som ansatte og andre tilknyttede medarbeidere, bl.a. underleverandører og leverandører, forventes å følge. Instruksjonene omfatter områder som å overholde lover og forskrifter, interessekonflikter, bestikkelser, menneskerettigheter, likestilling, konfidensialitet og god forretningsskikk.

  Les mer om saken (English) »

  Image
  Image

    LEVERANSER

  Vi leverer våre produkter raskt og som avtalt, over hele verden.

  Les mer om levering »

    FINANSIERING

  II tillegg til å kjøpe, tilbyr vi også andre finansieringsløsninger som leasing.

  Les mer om finansiering »

    SERVICE OG RESERVEDELER

  Vedlikehold og reservedeler – også for produkter fra andre produsenter.

  Les mer om service og reservedeler »

  Personvern |Accessibility
  Copyright © 2024 Lojer Oy. Alle rettigheter reservert.