Lojer Groups maskinvaskbare sykehussenger får ros fra sykehus

Image

Lojer Groups maskinvaskbare sykehussenger får ros fra sykehus

Den gode justerbarheten og maskinvaskbarheten til Lojer ScanAfia X ICU W sykehusseng var viktige utvalgskriterier i anbudskonkurransen om sykehusmøbler til det nye sykehuset i Kainuu, Finland. Omtrent samtidig bestilte også Midt-Finland helsedistrikt Lojers maskinvaskbare senger.

Sykehuset Nova i Midt-Finland startet omsorgsarbeid i det nye sentrale sykehuset. Lojer forsynte sykehuset med 450 maskinvaskbare ScanAfia X ICU W-senger.
«Maskinvaskbare senger vil bli plassert i alle avdelingene og i rehabiliteringssalen», sier Timo Loukasvuori, salgssjef i Lojer.

Sengeinnkjøpet til det nye sentralsykehuset gikk gjennom en anbudsprosess. Under anbudsprosessen evaluerte et panel, bestående av innkjøpskontoret i Midt-Finland helsedistrikt, tekniske fagfolk og representanter for pleiepersonalet, senger fra forskjellige produsenter. Blant annet ble de funksjonelle egenskapene til sengen, prisen, garantien og servicerelaterte faktorer vurdert i valget.

«Fordelene med ScanAfia X ICU W-modellen var de omfattende justeringsmulighetene. Sengen kan settes i forskjellige sitte- og hvilestillinger, samt i en HLR-posisjon ved å trykke på en knapp. Sengen er også slitesterk i bruk, noe som gjør livssykluskostnadene rimelige», sier Loukasvuori.

Sykehuspersonalet evaluerte sengen

ScanAfia X ICU W maskinvaskbare sykehussenger ble også valgt ut til det nye sykehuset i Kainuu, Finland. Ifølge Merja Näsänen, koordinator ved Kainuu sosial- og helsetjenester, omfatter de viktigste egenskapene til en sykehusseng muligheten til å senke den så lavt som mulig, når det er nødvendig, evne til å legge til løftestøtter til sengen og maskinvaskbarheten. Prisen er også viktig i et anbud.
«Innkjøpskontoret og representanter for ulike sykehusenheter vurderte utvelgelseskriteriene i fellesskap, og til slutt valgte innkjøpskontoret sengene», forklarer Näsänen. Totalt ble det bestilt 120 maskinvaskbare Lojer-senger til det nye Kainuu-sykehuset. «Sengene ble plassert på sykehusavdelinger, rehabiliteringsrom, isolasjonsrom for barnepasienter, samt på akutt-, intensiv- og poliklinisk avdeling.»

Vedlikehold ved hver hundrede vaskesyklus

En annen fordel med ScanAfia X ICU W maskinvaskbare sykehusseng er det lange vedlikeholdsintervallet. En seng fra Lojer krever vedlikehold etter hver hundrede vaskesyklus, men det er modeller på markedet, som trenger vedlikehold allerede etter noen titalls vaskesykluser. Rammestrukturen i rustfritt stål bidrar til å sikre at ScanAfia X ICU W også oppfyller kravene i sengestandarden EN 60601-2-52 når det gjelder maskinvaskbarhet. Sykehuspersonalet tester sengefunksjonene i vaskemaskinen både før og etter vasken.
«Sykehusvaskingen er litt som en bilvask. Sengen går gjennom det valgte vaskeprogrammet, og etter vasken testes funksjonene, og sengen er oppredd, utstyrt og klar for avdelingen.»

Maskinvaskbar ScanAfia X ICU W sykehusseng

KAN VASKES I MASKIN

  • langt vedlikeholdsintervall, 100 vaskesykluser

GOD JUSTERBARHET

  • sitte-, hvile- og CPR-posisjoner

LANG LEVETID

  • rimelige livssykluskostnader
Image

  LEVERANSER

Vi leverer våre produkter raskt og som avtalt, over hele verden.

Les mer om levering »

  FINANSIERING

II tillegg til å kjøpe, tilbyr vi også andre finansieringsløsninger som leasing.

Les mer om finansiering »

  SERVICE OG RESERVEDELER

Vedlikehold og reservedeler – også for produkter fra andre produsenter.

Les mer om service og reservedeler »

Personvern |Accessibility
Copyright © 2023 Lojer Oy. Alle rettigheter reservert.