Medicinsk träning

Koordination, uthållighet och styrka – på ett säkerställ sätt

Lojer har tillverkat utrustning för medicinsk träningsbehandling (MTT) i över 20 år. Lojers MTT utrusning används för närvarande i drygt 50 länder.

Lojers dragapparater försäkrar den bästa möjliga terapeutiska behandlingen, med fokus på cirkulation, koordination, uthållighet eller styrka (beroende på träningsprogrammet). Tack vare sitt breda utbud av tillbehör är Lojers dragapparat en av flexiblaste tränings apparaterna på marknaden.

Utöver möjligheten att justera arbetsbelastningen kan man med Lojers vertikaldragapparater justera  rörelsens hastighet. Dragapparaterna kan kompletteras med tillbehör och fästen samt med Lojers LHT-träningsbänkar.

Kontakta oss!