Madrasser

Säkerhet, komfort och hygien

Lojers madrasslösningar för sjukhussängar har utvecklats i samarbete med industriledande tillverkare. Madrasserna har utvecklats efter de gällande standarderna för sjukhussängar. De lämpar sig för låg- och medelriskspatienter och i sortimentet ingår även lämpliga tillval för patienter med vård i hemmet eller för vårdinrättningar.

Vårt sortiment av hygieniska madrasser består av:

I sortimentet ingår även Järven räddningslakan, som kan användas för att flytta en liggande patient i akut läge av endast en person.

Kontakta oss!