Healthcare

Från experterna optimal utrustning för professionell sjukvård

Lojer är finskt medicintekniskt företag som designar och tillverkar produkter för sjukvård, anpassade för vårdpersonal i krävande miljöer. För att utveckla innovativa produkter kräver en förståelse de utmaningar som förekommer i vården.

Vårdpersonal

  • Effektivisera arbetet
  • Förbättra ergonomin

Utrustning

  • Användarvänliga produkter som är lätt att rengöra
  • Hållbara produkter med god manöverförmåga

Patienter

  • Förbättrad komfort och hög säkerhet

Lojer har över 30 års erfarenhet inom utveckling och tillverkning av sjukvårdsutrusning. Vårt breda utbud av produkter och tjänster gör att vi kan erbjuda allt som behövs för att utrusta ett modern sjukhus.


Lojers medicinska utrustning och tjänster används av

  • Flera sjukhus i Europa
  • Ledande fysioterapikliniker i världen
  • Många av världens största vårdleverantörer i Norden

Lojers produkter används i mer än 100 länder.

Läs även om:

Kontakta oss!

Innovativ teknik och förstklassiga funktioner.
Top Selling Område undersökningsbänkar
För alla nivåer av vård och behandling

Ergonomi är nyckel till lyckat sjukvårdarbete
Säkerhet, komfort och hygien
Arbetsflöde

Utvecklade tillsammans med sjukvårdspersonal
Lätta och stabila, enkla att flytta och fästa
En tillförlitlig lösning för säker patienttransport