Kvalitet och miljö

Arbete inom principerna med hållbar utveckling

1994 var Lojer den första nordiska tillverkaren av sjukhusutrustning att erhålla ISO 9001-certifiering. Lojer har också certifiering för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485. Bolaget utvecklar kontinuerligt sina processer och deras effektivitet utvärderas regelbundet.

Lojers sjukhusprodukter är CE-märkta enligt EU-direktivet för medicintekniska enheter, MDD 93/42 EEC och internationella lagar, och de är utformade och testade enligt EU:s standarder för medicintekniska enheter där så är tillämpligt. Lojer var den första tillverkaren av sjukhussängar i Finland som började med oberoende tester av finska statens forskningscentral (VTT) i medicinska tekniklaboratorier för sina produkter.

Att vårda om miljön har varit en daglig del av Lojer Oys verksamhet i årtionden, och företaget strävar efter att kontinuerligt utveckla sin miljöpolitik. Verksamheten utvecklas enligt gällande lagar och regler. Verksamhet utvecklas enligt tillämpliga lagar och regler. Vårt engagemang för återvinning kan till exempel ses i vår 100 % återvinning av aluminiumavfall i vårt eget gjuteri.

Sedan 1.1.2011 tillverkas alla Lojer produkter med certifierad el från 100% förnybara energikällor (vattenkraft och vindkraft). Detta har minskat våra koldioxidutsläpp med cirka 800 000 kg per år jämfört med den tidigare energileverantören.

I egenskap av EcoStart-pilotföretag har Lojer genomfört en miljökonsekvensbedömning och utvecklat ett miljöprogram enligt ISO14001. Företaget är också en delägare i Ekokem Oy, och medlem i PYR Oy (Pakkausalan Ympäristörekisteri miljöregister) och SELT ry (en organisation för företag inom el- och elektroniksektorn). Tillsammans med minimeringen av miljöpåverkan från våra produkter och vår produktion utgör den kontinuerliga utvecklingen av åtgärder för att skydda miljön och arbetsmiljön ett av våra viktigaste miljömål.

Kontakta oss!