Tommi Salonen Lojerin hallitukseen

29.01.2018

Tommi Salonen (41) on nimitetty Lojer Oy:n hallitukseen 1.1.2018 alkaen. Salonen on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja hän toimii Oy Swot Consulting Finland Ltd:n toimitusjohtajana ja omistajana.

Oy Swot Consulting Finland Ltd on vuonna 1988 perustettu liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka ydinosaamista on erityisesti teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen.

Tommi Salosella on pitkä ja laaja-alainen kokemus kasvuyritysten myynnin ja liiketoiminnan kehitystehtävistä. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut vuodesta 2002. Salonen on erikoistunut erityisesti teollisuusyritysten strategiatyöhön, omistusjärjestelyprosesseihin, uusien liiketoimintamallien kehittämiseen sekä niiden toimeenpanon varmistamiseen. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa julkisen sektorin yhtiöittämisprojekteissa.  

– Tommi tuo Lojerille vahvaa näkemystä liiketoimintamallien ja prosessien kehittämiseen sekä yrityksen kasvun tukemiseen, tiivistää Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine.

– Lähden suurin odotuksin mukaan Lojerin mielenkiintoiseen tarinaan yhtiön osaavan ja sitoutuneen henkilöstön ja hallituksen kanssa. Yhtiö toimii aloilla, jotka tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja niiden hyödyntäminen on innostava haaste, toteaa Salonen.

Kysyttäessä SWOT-analyysiä Lojerista Salonen heittää pilke silmäkulmassa kevyen tiivistyksen:

– Vahvuuksiksi nostan yhtiön kehittämiseen sitoutuneen omistajan, laadukkaan tuoteportfolion ja kansainvälisyyden. Heikkouksina voisi nähdä laajan tuoterepertuaarin hallinnan sekä muutosten ennakoinnin. Mahdollisuuksia löytyy ainakin kasvavista liiketoiminta-alueista, tuotteista ja palveluliiketoiminnasta. Uhkina mainittakoon fokuksen katoaminen ja monipuolinen kilpailijakenttä.