Eettiset ohjeet

Vastuunkantaja Lojer

Lojer on laatinut toiminnalleen eettiset ohjeet (code of conduct) ja ne on hyväksytty yhtiön hallituksessa 10/2012. Lojerin tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen ja kannattavaan liiketoimintaan toimimalla vastuullisesti kaikilla yritystoiminnan osa-alueilla. Lojer on myös sitoutunut hoitamaan kaikki yhteiskunnalliset vastuunsa täsmällisesti ja on tilaajavastuun mukainen Luotettava Kumppani. Yhtiön tiedot ovat tarkastettavissa tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Eettisissä ohjeissa määritellään Lojerin yleiset linjaukset, joita henkilöstön ja myös muiden sidosryhmien, kuten alihankkijoiden ja toimittajien, oletetaan noudattavan. Toimintaohjeessa käsitellään muun muassa lakien, säädösten ja määräysten noudattamista, eturistiriitoja, lahjontaa, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, salassapitovelvoitteita ja hyvää liiketapaa.

Lojer on tilaajavastuun mukainen Luotettava KumppaniKysy lisää!

Täältä löydät